torsdag 21. juli 2011

Homebrew : hvordan få vist tidsstempel på sms

Messaging applikasjonen har en ganske svak visning av dato og tid på sms.

Homebrew app'en 'Timestamps Clean' retter opp dette.  For hver melding viser den både dato og klokkeslett til erstatning for dagens 'Today', 'Yesterday', 'this week', 'last week' og 'Earlier' !

Installer med PreWare.

tirsdag 19. juli 2011

Google sync problemet løst med UberCalender !

Endelig er Google sync problemet løst på WebOS 2.x. Ikke overraskende var det Frantid, en dyktig Palm bruker fra Island, som løste floken ved å patche UberCalender, som igjen er en homebrew patch til kalender programmet på WebOS.

Følg denne linken for å se hva som skal installeres, og hvordan. Såvidt jeg forstår det er Frantid's patch av UberCalender inkludert i siste versjon av UberCalender fra MetaView. Hvis du ikke har Homebrew applikasjoner fra før av, anbefaler jeg at du installerer PreWare først, der du får tilgang til absolutt alle patches og homebrew apps. Det er flere posts i samme thread der andre brukere spør spørsmål om hvordan installere, og får svar fra Frantid. Lykke til !

p.s. UberCalender er nå også tilgjengelig for WebOS 3.x ( Veer etc. ).

fredag 1. juli 2011

Phone settings for data roaming

Normalt skal innstillingene for internet være satt til 'automatisk' i phone app'en under 'Preferences and accounts'.

Hvis du befinner deg i utlandet er det ikke sikkert dette virker. 3G ikonet er erstattet med R for Roaming og da får du ikke internett.  Prøv istedet å sette innstillingene manuelt, med apn=telenor (for telenor) og aktuell brukerid og passord (ofte skal disse være blanke som f.eks. for Telenor).

Det virket ihvertfall i Spania.

Torstein

-- Sent from my Palm Pre 2